Smrt je matka nás všech, vždy skončíme v její náruči.