Když dokážeme akceptovat blízkost smrti, která může přijít kdykoli, získáme zároveň sebekázeň, která nám nedovolí už nikdy udělat žádnou kravinu.