Život je jako děvka, která nikdy neví, kdy má dost.