Fantazie je opakem reality, pravda je opakem lži. Avšak hranice mezi fantazií a pravdou není žádná.