Pravý přítel se k tobě nikdy neotočí zády, ale nepravý ti ještě pomůže dopadnout na dno.