Přátelství těžko založíš, a tak ho musíš opatrovat, jako své zvířátko v dlani, protože ho můžeš lehko ztratit!