Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.