Jednou mi kdosi řekl, abych si přátel vážila a hákem z oceli k sobě připoutala, bohužel i ocel se časem uvolní a přátelé od tebe odchází tak bolestivě jak jen možné to je.