Kamarád je ten, kdo ti jednu vrazí, když bys to měl udělat sám.