Není důležité, jak svou práci děláš ani kolik jí stihneš. Důležité je, jestli do ní vkládáš své srdce.