Dokud může člověk chodit, vidět nebe, slyšet hukot moře a slyšet sladkou vůni lesa, neměl by si naříkat na nepřízeň osudu.