Když člověk kráčí vstříc svému osudu, je často nucen změnit směr.