Lidé začnou jednat rozumně teprve tehdy, když už vyčerpali všechny ostatní možnosti.