Ty co chtějí bezvýhradně vládnout všem se musí spokojit s tím, že jsou na světě opravdu sami.