Život je řada průserů jdoucích po sobě v nepravidelných intervalech.