Mám oči, a oči mé vidí. Mám srdce, a srdce mé bije. Jsem nejbohatší na světě.