Větší cenu má žít ze vzpomínek než-li z nadějí. O vzpomínkách alespoň víme, že byly, ale o nadějích nevíme, jestli se splní.