Život je dlouhá cesta s mnoha rozcestími a je pouze na tobě, kterou z nich se dáš. Ale vždy je to ta nesprávná.