Život je dar! A jelikož si člověk nedokáže vážit darů, nemůže si ani ctít života.