Nemá cenu pokoušet se změnit svět, nejdříve se musí změnit lidé.