Život je jako růže, dokáže ublížit svými trny, ale umí i potěšit svou vůní.