Jestliže jsou život a smrt protiklady, co je potom kompromis?