Život je smrtelná choroba přenášená pohlavní cestou.