Smrt je jako knot, který zhasíná, někdy pomaloučku, někdy rychle, ale přesto stoprocentně.