Se vším by se měl člověk smířit. S čím se však nesmíří, s tím se musejí smířit ostatní.