Život je jako kýčovitá komedie, nakonec umřeš a všichni se tomu smějí.