Čím delší je fronta života, tím je větší pravděpodobnost, že nemáte objednáno.