Většina lidí myslí jenom na sebe a možná tak ještě na ty, kteří jim pomáhají k tomu, aby se jim na sebe myslelo líp. Mezi takovými lidmi se cítím strašně nepříjemně, ačkoli jsem patrně jedním z nich.