Ten pocit, jako když ti někdo vrazí ostrý nůž do srdce a doufá, že ten jeho díky tomu odpadne.