Život je jako hra se smrtí, je jen na člověku, jak dlouho tu hru vydrží hrát.