Tak dlouho člověk přivírá oko, až si pokřiví tvář.