Pamatuj včerejšek a přemýšlej o zítřku, ale dnes musíš žít. Nenechávej mě ve smutku, protože já dnes musím žít.