Cit, je jen výkřik naší duše o pomoc a slzy moře, které vyléváme.