Slzy člověka, na kterém mi záleží, jsou jako kyselina, co mi leptá srdce.