Je zbytečné snažit se pochopit slovo láska, jestliže jsme ji aspoň jednou neprožili.