Pravou lásku ochutnáš teprve tehdy, až chceš darovat svůj život tomu, kdo šel na jiný svět.