Smích, který vyznívá do prázdna, není smích, ale výkřik o pomoc.