Dokonalost vzniká dosažením daného cíle. Ovšem sám cíl není tatáž dokonalost, jen jeho dosahování, tedy překážky námi překonané, plodí onu dokonalost, neboť vše zlé nás učí hledat ve všem to dobré.