Lidé velmi často zapomínají na dobré skutky, které jim prokázali ostatní, avšak ty skutky, které prokázali oni ostatním, mají na paměti pořád.