Schopnost rozpoznávat mezi dobrem a zlem je největší prokletí existence člověka.