Dobrem je i zlý skutek, pokud je záměr ušlechtilý.