Jsem nástrojem dobra, bojovníkem temnoty. Jsem zplozen ze zla, však pln dobroty.