Zlo slouží k tomu, aby Dobro projevilo svoji skutečnou podstatu.