Dokonalost je jen přelud, který si člověk vymyslel, aby mohl zakrýt své chyby.