Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování.