Rozvoj slouží k tomu, aby na se na světě napravovaly chyby, za které si můžeme do jisté míry sami.