Naříká-li člověk na zub času, bývá to obvykle zub moudrosti.