Chtěla jsem celý život milovat jen tebe, ale ty si odmítl mou lásku. Teď je má láska jinde.