Alkohol není Ďábel, Ďáblem se stávají pouze jeho konzumenti.