Alkohol ještě nikdy z nikoho neudělal frajera, ba naopak frajery demaskoval. Vlastně na každé láhvi s alkoholem by mělo být napsáno: „Jsi-li blb, tak nepij!“